OTWARCIE BIBLIOTEKI W PINCZYNIE

Biblioteka w Zblewie, jako jedna z dwóch bibliotek z województwa pomorskiego wzięła udział w  Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" uchwalonym przez Radę Ministrów, wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.  

Jest to dla nas wielka chluba, że doprowadziliśmy  Filię w Pinczynie do stanu nowoczesnej instytucji, która spełnia kryteria Biblioteki+. Wniosek „Remont nowych pomieszczeń przeznaczonych na cele biblioteczne Filii w Pinczynie” opiewa na kwotę 136 600,00 tyś zł, z czego kwota dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa wynosi 101 084,00 zł, do środków własnych gminnych należy kwota 35 516,00 zł.

W dniu 25 października 2013 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki  przy ulicy Semlińskiej w Pinczynie. Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszono: Senatora Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzeja Grzyba, Wójta Gminy Zblewo  Krzysztofa Trawickiego,  wykonawcę inwestycji, przedstawiciela Firmy Remontowo- Budowlanej „Wagmar”  Marka Bąkowskiego oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie Emilię Bielską.

Ponadto  dnia 27 września 2013 roku Uchwałą Nr 32/292/2013 Rady Gminy Zblewo nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie,  Filii w Pinczynie imię Franciszki Powalskiej, która mieszkała i tworzyła w tej miejscowości. Wójt Gminy Zblewo  odsłonił wizerunek słynnej kociewskiej pisarki znajdujący się w bibliotece.

Wśród zaproszonych gości byli:

Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Andrzej Grzyb,  Pani Profesor Maria Pająkowska- Kensik,  Pan Profesor Tadeusz Linkner,  Kierownik Działu Instrukcyjno- Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – Pani Krystyna Redman- Józefczyk,  Sekretarz Powiatu Starogardzkiego- Pan Sebastian Schmidt,  Przewodniczący Rady Gminy –Pan Janusz Trocha, ksiądz proboszcz – Mieczysław Bizoń  oraz ksiądz wikariusz- Mariusz Malejko, Wójt Gminy Zblewo – Pan Krzysztof Trawicki,   Sołtys wsi Pinczyn- Pan Tomasz Boszka, Radni Gminy Zblewo, Komendant Posterunku Policji w Zblewie,   Rodzina Pani Franciszki Powalskiej,   Dyrektorzy szkół, p rzedstawiciele bibliotek z powiatu starogardzkiego oraz przyjaciele biblioteki.

Część artystyczną  przygotowały Panie- Justyna Szarkowska i Elżbieta Prześrut- Prądzińska wraz z uczniami Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. Przedstawienie oparte było na twórczości  Franciszki Powalskiej i Anny Juraszewskiej.

Cała uroczystość uhonorował tort z wizerunkiem patronki oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z tutejszego  Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro.

"Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Zblewo, skwer im. Jana Pawła II, 6 września, g. 15:00-17:00

Narodowe Czytanie odbyło się na skwerze im. Jana Pawła II w Zblewie, przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty Hillar. Udział w czytaniu wzięli członkowie grupy tanecznej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z Panem Wójtem Krzysztofem Trawickim, odtwórcą jednej z głównych ról. Tło dla „Ślubów panieńskich” stanowiła piękna pogoda, szum fontanny i cień starych lip.

Biblioteka Pinczyn informuje:

 

Biblioteka im. Franciszki Powalskiej w Pinczynie  czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 9.00 do 17.00, w środę od 8.00 do 16.00.

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

 


Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Hillar w Zblewie dołączyła do akcji "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" zainicjowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach "Tygodnia Bibliotek".                                                                                                                                                                                                        

Zajęcia odbyły się w dniach 8-15 maja 2013 roku w filiach biblioteki w Pinczynie i Borzechowie pod hasłem " Bajkowa Podróż Po Europie". Podczas spotkań dzieci odkrywały baśniowych bohaterów i ich twórców pochodzących z Europy.  W formie zabawy przy wykorzystaniu zasobów Internetu oraz książek uczniowie chętnie "podróżowali" z Andersenem po Danii, z braćmi Grimm po Niemczech, z Perraultem po Francji oraz Krecikiem po Czechach, a także Wilkiem i Zającem po Rosji.Polskim akcentem w "Baśniowej podróży po Europie" była emisja filmu zrealizowanego na motywach legendy A. Grzyba pt.: "O drwalu, miłości i  pokrzywach".  

Dziękujemy za liczny udział nauczycielom oraz uczniom klas 0-4 ze Szkół Podstawowych w Borzechowie i Pinczynie, a także przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich i Oddziałowi Przedszkolnemu z Pinczyna.

 

 

 

Stworzone dzięki Joomla!®