Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro.

"Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Zblewo, skwer im. Jana Pawła II, 6 września, g. 15:00-17:00

Narodowe Czytanie odbyło się na skwerze im. Jana Pawła II w Zblewie, przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty Hillar. Udział w czytaniu wzięli członkowie grupy tanecznej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z Panem Wójtem Krzysztofem Trawickim, odtwórcą jednej z głównych ról. Tło dla „Ślubów panieńskich” stanowiła piękna pogoda, szum fontanny i cień starych lip.

Biblioteka Pinczyn informuje:

 

Biblioteka im. Franciszki Powalskiej w Pinczynie  czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 9.00 do 17.00, w środę od 8.00 do 16.00.

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

 


Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Hillar w Zblewie dołączyła do akcji "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" zainicjowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach "Tygodnia Bibliotek".                                                                                                                                                                                                        

Zajęcia odbyły się w dniach 8-15 maja 2013 roku w filiach biblioteki w Pinczynie i Borzechowie pod hasłem " Bajkowa Podróż Po Europie". Podczas spotkań dzieci odkrywały baśniowych bohaterów i ich twórców pochodzących z Europy.  W formie zabawy przy wykorzystaniu zasobów Internetu oraz książek uczniowie chętnie "podróżowali" z Andersenem po Danii, z braćmi Grimm po Niemczech, z Perraultem po Francji oraz Krecikiem po Czechach, a także Wilkiem i Zającem po Rosji.Polskim akcentem w "Baśniowej podróży po Europie" była emisja filmu zrealizowanego na motywach legendy A. Grzyba pt.: "O drwalu, miłości i  pokrzywach".  

Dziękujemy za liczny udział nauczycielom oraz uczniom klas 0-4 ze Szkół Podstawowych w Borzechowie i Pinczynie, a także przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich i Oddziałowi Przedszkolnemu z Pinczyna.

 

 

 

Nowa Biblioteka w Pinczynie

NOWA  BIBLIOTEKA  W  PINCZYNIE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, wzięła udział w PROGRAMIE WIELOLETNIM  KULTURA+ PRIORYTET  "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" uchwalonym przez Radę Ministrów, wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Biblioteka w Zblewie, jako jedna z dwóch bibliotek z województwa pomorskiego wzięła udział w w/w programie. Jest to dla nas wielka chluba i możliwość doprowadzenia Filii w Pinczynie do stanu nowoczesnej instytucji, która spełni kryteria Biblioteki +. Wniosek "Remont nowych pomieszczeń przeznaczonych na  cele  biblioteczne  Filii  w  Pinczynie"   opiewa na kwotę 136 600,00 zł, z czego kwota dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa wynosi 101 084,00 zł, do środków własnych gminnych należy kwota 35516,00 zł.

We wrześniu biblioteka zostanie przeniesiona do skrzydła przy Wiejskim Domu Kultury (pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia POLMED).

         

 

         

 

Stworzone dzięki Joomla!®