FERIE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W ZBLEWIE

22.01.2014 (środa, godz. 9.15)

TEATR "Maska" z przedstawieniem "Grymasy Królowej Kasi".

 

24.01.2014 (piątek)

WYJAZD DO KINA "Helios" w Tczewie na film "Królowa Śniegu",  cena biletu 16 zł., zapisy w GOK-u.

 

27.01.2014 (poniedziałek, godz. 9.15)

WARSZTATY LITERACKIE  "Inscenizowana historia pisma i komunikacji".

 

31.01.2014 (piątek od godz. 11.00 do 14.00)

DYSKOTEKA z konkursami i nagrodami prowadzona przez DJ MAX-a.

 

Przez okres ferii w bibliotece prowadzone będą zajęcia komputerowe dla dzieci.

Kolędnicy w Bibliotece w Zblewie

Kolędnicy w Bibliotece w Zblewie

 

Jak co miesiąc i w grudniu dzieci z Przedszkola odwiedziły bibliotekę w Zblewie. Przedszkolaki z uwagą  słuchały  jak wyglądają święta w Bullerbyn, opowiadały jakie są przygotowania w ich domach, co napisały do Świętego Mikołaja, a na koniec odśpiewały kolędę otrzymując słodycze. Wielką niespodziankę zrobiły dzieci przedszkolne z grupy Małe Kociewiaki , które przybyły do biblioteki w przepięknych kostiumach z życzeniami zdrowia oraz pomyślności,  w zamian otrzymując kolorowe książeczki.

 

 

BAJKOWE ŚWIĘTA PO SĄSIEDZKU

BAJKOWE ŚWIĘTA PO SĄSIEDZKU

 

            W dniach 16 – 20 grudnia w bibliotece w Pinczynie oraz bibliotece w Borzechowie odbył się cykl spotkań dla dzieci, których tematyka nawiązywała do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mówiliśmy o obyczajach i wciąż żywych tradycjach występujących w kraju i regionie. Ponadto celem zajęć było pobudzenie wyobraźni dzieci, integracja podczas wspólnej zabawy,uczestnictwo w konkursach i zabawach, zachęcenie do poznawania innych kultur, zaproponowanie zabawy poprzez czytanie, a także poznawanie świata bajek. Najmłodszymi uczestnikami zajęć były przedszkolaki oraz dzieci w wieku 5 – 6 lat oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. W zajęciach w bibliotece w Pinczynie wzięło udział 8 grup, około 180 dzieci, w bibliotece w Borzechowie 60 dzieci. 

Czytaj więcej...

OTWARCIE BIBLIOTEKI W PINCZYNIE

Biblioteka w Zblewie, jako jedna z dwóch bibliotek z województwa pomorskiego wzięła udział w  Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" uchwalonym przez Radę Ministrów, wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.  

Jest to dla nas wielka chluba, że doprowadziliśmy  Filię w Pinczynie do stanu nowoczesnej instytucji, która spełnia kryteria Biblioteki+. Wniosek „Remont nowych pomieszczeń przeznaczonych na cele biblioteczne Filii w Pinczynie” opiewa na kwotę 136 600,00 tyś zł, z czego kwota dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa wynosi 101 084,00 zł, do środków własnych gminnych należy kwota 35 516,00 zł.

W dniu 25 października 2013 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki  przy ulicy Semlińskiej w Pinczynie. Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszono: Senatora Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzeja Grzyba, Wójta Gminy Zblewo  Krzysztofa Trawickiego,  wykonawcę inwestycji, przedstawiciela Firmy Remontowo- Budowlanej „Wagmar”  Marka Bąkowskiego oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie Emilię Bielską.

Ponadto  dnia 27 września 2013 roku Uchwałą Nr 32/292/2013 Rady Gminy Zblewo nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie,  Filii w Pinczynie imię Franciszki Powalskiej, która mieszkała i tworzyła w tej miejscowości. Wójt Gminy Zblewo  odsłonił wizerunek słynnej kociewskiej pisarki znajdujący się w bibliotece.

Wśród zaproszonych gości byli:

Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Andrzej Grzyb,  Pani Profesor Maria Pająkowska- Kensik,  Pan Profesor Tadeusz Linkner,  Kierownik Działu Instrukcyjno- Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – Pani Krystyna Redman- Józefczyk,  Sekretarz Powiatu Starogardzkiego- Pan Sebastian Schmidt,  Przewodniczący Rady Gminy –Pan Janusz Trocha, ksiądz proboszcz – Mieczysław Bizoń  oraz ksiądz wikariusz- Mariusz Malejko, Wójt Gminy Zblewo – Pan Krzysztof Trawicki,   Sołtys wsi Pinczyn- Pan Tomasz Boszka, Radni Gminy Zblewo, Komendant Posterunku Policji w Zblewie,   Rodzina Pani Franciszki Powalskiej,   Dyrektorzy szkół, p rzedstawiciele bibliotek z powiatu starogardzkiego oraz przyjaciele biblioteki.

Część artystyczną  przygotowały Panie- Justyna Szarkowska i Elżbieta Prześrut- Prądzińska wraz z uczniami Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. Przedstawienie oparte było na twórczości  Franciszki Powalskiej i Anny Juraszewskiej.

Cała uroczystość uhonorował tort z wizerunkiem patronki oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z tutejszego  Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Stworzone dzięki Joomla!®