Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie rozpoczęła działalność w 1948 roku, wtedy jeszcze jako Biblioteka Gromadzka. Została powołana na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi wydanego 17 kwietnia 1946 roku przez Krajową Radę Narodową. Zaczątkiem księgozbioru biblioteki było 200 książek umieszczonych w szafkach, które zostały zakupione przez Wojewódzki Wydział Samorządowy z akcji "333" i przekazane ówczesnej bibliotece.W 1949 roku biblioteka otrzymała większy księgozbiór przydzielony za pośrednictwem Biblioteki Powiatowej, przez Ministerstwo Oświaty, a zakupiony z kredytów planu inwestycyjnego. Uroczyste otwarcie Biblioteki Gminnej nastąpiło 16 stycznia 1949 roku. Biblioteka Gminna mieściła się wtedy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Było to pomieszczenie bardzo małe, a wyposażenie skromne. Brakowało miejsca na spotkania czytelnicze oraz autorskie. W 1977 roku wybudowano nowy gmach składający się z dwóch pięter przeznaczonych na bibliotekę, klub "Ruch", salę plastyczną, komputerową oraz salę kinową. Sieć bibliotek składa się obecnie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie, Filii w Borzechowie, która mieści się w zabytkowej chacie kociewskiej z podcieniem, pochodzącej z 1825 roku. (Budynek ten jest obecnie obiektem turystycznym) z Filii w Pinczynie, która znajduje się w Remizie Strażackiej. Biblioteka w Zblewie jest biblioteką samorządową. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Zblewo. Podstawą prawną do działania GMP jest statut, który określa cele, zadania, organizację i gospodarkę finansową biblioteki. Dnia 30.08.2010 roku Rada Gminy Zblewo zatwierdziła nowy statut, w myśl którego biblioteka prowadzi gospodarkę na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy, tworzony w oparciu o dotacje Urzędu Gminy i dochody własne.Biblioteka Publiczna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin służące kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społeczeństwa.W 2008 biblioteka przeszła generalny remont ,dla najmłodszych dzieci zrobiony został specjalny kącik z kolorowym dywanikiem, stolikiem i edukacyjnymi szmacianymi książeczkami. Biblioteka obecnie jest miejscem nowoczesnym i przytulnym. Swoim nowym wyglądem przyciągnęła czytelników. W 2009 dobudowano nową częsć Urzędu, gdzie została zamontowana winda i przy tej okazji wyremontowano klatkę schodową biblioteki na nowoczesny styl. Dzięki temu cały kompleks jest uporządkowany łącznie z toaletami.Czytelnicy, aby wzbogacić księgozbiór biblioteki bardzo często przynoszą w darze książki i przeczytane gazety, które służą potem następnym czytelnikom. Obecnie biblioteka nasza bierze udział w akcji "Przekaż książkę - uzupełniamy zbiory zalanych bibliotek". Do akcji tej włączyliśmy od września biblioteki szkolne.

Stworzone dzięki Joomla!®