KONKURS RECYTATORSKI

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego z okazji „Światowego Dnia Poezji”
organizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

 

Data ogłoszenia konkursu: 21 marca 2022 r.

 


I. Organizatorzy konkursu:


1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna  im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej   Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie http://biblioteka.zblewo.pl/


II. Cele konkursu:


1. Popularyzacja poezji adresowanej do dzieci w związku ze Światowym Dniem Poezji – 21 marca.
2. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności  recytatorskich.


III. Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do uczniów klas 1-3 Szkół  Podstawowych z terenu gminy Zblewo.
2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji dowolnie wybrany przez siebie  wiersz i przesyłają go na Messenger Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar  w Zblewie do 31 marca 2022 r.
3. Każdy uczestnik recytuje indywidualnie.
4. Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego.
5. Uczestnicy konkursu mogą w nim wziąć udział podpisując deklarację udziału w konkursie

 

IV. Nagrody i podziękowania:


1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.


V. Uwagi końcowe:


1. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na  wszelkie zapisy niniejszego        Regulaminu.

2. Organizator działa zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie      danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Deklaracja uczestnictwa w konkursie - pobierz

Klauzula - pobierz

 

Stworzone dzięki Joomla!®