MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Znacie jakieś ciekawostki związane z językiem polskim?

Poniżej garść podstawowych informacji

 - Język należy do zachodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich i jest językiem fleksyjnym.

 Ma:

7 przypadków,

2 liczby,

3 rodzaje (w liczbie mnogiej 2)

 - dla czasowników istnieją kategorie osoby, czasu, trybu, strony i aspektu

 - charakterystyczną cechą jest występowanie tematu wyrazowego w kilku postaciach   

   obocznych i współfunkcyjność końcówek

 - na formach fleksyjnych opiera się składnia zdania

 - polski alfabet opiera się na alfabecie łacińskim. Składa się z 32 liter. Niewiele jest     

   samogłosek (a, e, o, u, i, y, ę, ą), dużo spółgłosek

 - wyrazy są na ogół wielosylabowe,

 - akcent stały (poza regularnymi wyjątkami) na przedostatniej sylabie.

Za najstarsze zdanie zapisane w języku polskim uznaje się:

 "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai", zapisane w Księdze Henrykowskiej spisanej w opactwie cystersów w Henrykowie ok. 1270 roku.

 Język

 - jest zaliczany do jednego z trudniejszych języków.

 - ocenia się, że jest mową ojczystą ok. 44 mln ludzi na świecie.

 

 

 

Stworzone dzięki Joomla!®