"SIEĆ NA KULTURĘ"

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie starogardzkim. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Szkolenie składa się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu. Etap pierwszy - część teoretyczna: polegała na przeszkoleniu pracownika Biblioteki z zakresu korzystania z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie. Dnia 17.05.2021r. rozpoczęliśmy drugi etap szkolenia - część praktyczną, która polega na przeprowadzeniu, przy wsparciu trenera – 31 godzin dla ośmiorga dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w Bibliotece online. Każdy z uczestników pozna kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem narzędzi online. Dowie się, jakie są dostępne aplikacje umożliwiające składanie wniosków i załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie oraz prowadzenie i zarządzanie elektronicznym kontem bankowym. Zdobędzie również kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją online. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo pozyska wiedzę związaną z dostępnością usług online.


Celem projektu jest:

 - podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

 

 

 

 

 

 

Stworzone dzięki Joomla!®