15 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI

 Światowy Dzień Sztuki upamiętnia dzień urodzin wielkiego artysty Leonardo da Vinci.

Sztuka, podstawowy składnik kultury. Jeden z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka – zespół świadomych działań ludzkich, w wyniku których powstaje przedmiot estetyczny (np. obraz, rzeźba, budowla, film, utwór sceniczny bądź muzyczny), określany mianem dzieła lub dzieła sztuki. Zakres znaczeniowy pojęcia sztuki zmieniał się w ciągu stuleci.

Współczesne definicje dopatrują się jej cech swoistych w różnych właściwościach wewnętrznych dzieł, w intencjach artysty, w oddziaływaniu sztuki na odbiorcę. Do bardziej interesujących należy definicja sformułowana przez W. Tatarkiewicza, wg której :

"Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, wzruszać lub wstrząsać".

U podstaw źródeł dzieła leży wizja twórcza mająca charakter najzupełniej osobisty, sztuka, bowiem nie jest odzwierciedleniem świata, lecz jego wyrazem.
Dawno minęły te czasy, kiedy sztuka zamknięta była w galeriach i muzeach, na świecie wyszła ona na ulice i cieszy się sporym zainteresowaniem. Warto brać przykład z krajów skandynawskich, gdzie design jest na wysokim poziomie, a sztuka sprzyja mieszkańcom.

 

Stworzone dzięki Joomla!®