Kraszewski - Komputery dla bibliotek

 

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Biblioteka w Zblewie znalazła się wśród 127 bibliotek (realizujących zadanie 3), których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała 9500 tys. zł na zakup 3 komputerów

Zgodnie z regulaminem programu 2 zestawy zwiększą liczbę stanowisk umożliwiających, użytkownikom biblioteki w Zblewie , 1 komputer umożliwi bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich on-line.

Udziałem w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek rozpoczynamy proces komputeryzacji bibliotek gminy. Regulaminem programu zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych bibliotek do 31.XII. 2014 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru, dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie, jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze. 

Stworzone dzięki Joomla!®